Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2013

anett16
-Bądź.
-Po co?
-Bo życie mnie przeraża. Bo boję się samotności. Bo, gdy jesteś, wszystko inne zostaje gdzieś daleko. Bo czuję się spokojniejsza i bardziej pewna jutra.
— Napisane dawno temu na odwrocie zdjęcia...
Reposted fromcasanovared casanovared
anett16
8231 67c7 390
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
anett16
8418 0375
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl
anett16
Tak wiele we mnie słów, których nie wypowiem, choć krzyczą głośno
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
anett16
8541 c9ba 390
Reposted fromola4650 ola4650
anett16
8618 86e9 390
Reposted fromola4650 ola4650
anett16
nie umiemy żyć ze sobą, nie potrafimy żyć bez siebie...
Reposted frombasia basia
anett16
6854 73d4 390
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
anett16
Najbardziej chcę tego, czego mieć nie mogę..
Reposted byisilrapositano
anett16
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia
anett16
"On: Co robiłaś przez te lata jak ze sobą nie rozmawialiśmy ?
Ona: Ciągle Ciebie kochałam i bardzo tęskniłam.
On: To ja Ciebie cały czas ranie...

Błagam wróć ! :( "

April 05 2013

anett16
7633 3094 390
Reposted fromnimble nimble
anett16
7745 03dc
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
anett16
8004 d63b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
anett16
8273 5e2a 390
Reposted frombluelagoon bluelagoon
anett16
8371 0e71 390
Reposted fromnimble nimble
anett16
2643 6683 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaszaman szaman
anett16
Nie wiem co mam Ci powiedzieć. Co? Że Cię kocham?
Że wciąż po nocach nie śpię, i że wciąż jest źle
— HuczuHucz
Reposted fromfuckyouandall fuckyouandall viaszaman szaman
anett16
8830 9a35 390
Reposted fromsilla silla viaszaman szaman

April 03 2013

anett16
5820 f00b 390
Reposted fromflyingalexa flyingalexa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl